بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های دانشگاهی

بررسی و نقد متون پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

لینک های سایت دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – سبز فایل : دانلود پایان نامه حقوق - دانلود پایان نامه مدیریت - دانلود پایان نامه روانشناسی

دانلود پایان نامه های رشته های مختلف دانشگاهی

آخرین مطالب


آیین دادرسی به مفهوم اخص، به نحوه رسیدگی در دادگاه، نحوه اقامه دعوا، تشکیل جلسه رسیدگی، رسیدگی فوری (دستور موقت)، تصمیمات دادگاه، صدور رأی و طرح شکایت از احکام و طواری دادرسی، مربوط می شود. آیین دادرسی خانواده نیز بسیار گسترده است و شامل نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق، نگهداری و حضانت اطفال، فرزند خواندگی…


۱- اصل سرعت

۳ اصل مصالحه

نکته دیگر این که؛ مصالحه طرفین دعوای خانوادگی در یک پرونده، از مفتوح شدن پرونده دیگری پیشگیری می نماید. به عنوان مثال، دعوای طلاق از ناحیه زوج، معمولا دادخواست مطالبه حقوق مالی از سوی زوجه را به همراه دارد. یا دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه، معمولا با دعوای الزام به تمکین از سوی زوج روبرو می گردد. لذا اختتام یک پرونده ازطریق تصالح طرفین، از افتتاح پرونده های دیگر جلوگیری می کند و این امر ضمن این که کاهش بار دادگاه ها را به دنبال دارد، از رفت و آمدهای مکرر متداعیین که با صرف وقت و هزینه بسیاری صورت می پذیرد و متعاقبا تخریب جسمی و روحی  روانی آنان را به دنبال دارد، می کاهد.

دوم این که بر اساس ماده ۵ قانون جدید حمایت خانواده، مراجعین به دادگاه خانواده، اصولا بایدهزینه دادرسی را بپردازند، مگر این که دادگاه، آنان را بی بضاعت تشخیص دهد. همچنین به موجب تبصره این ماده، افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند. این در حالی است که به موجب قوانین فعلی، فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان، از پرداخت هزینه دادرسی معاف اند.( شمس، ص ۶۰) ولی مددجویان سازمان بهزیستی باید هزینه دادرسی را بپردازند. اما در این زمینه اشکالاتی در قانون وجود دارد که درخور تأمل است:

اول این که بر اساس متن اولیه ماده ۵ قانون جدید حمایت خانواده، افراد بی بضاعت، در صورت تشخیص دادگاه از پرداخت سایر هزینه ها؛ نظیر هزینه کارشناسی و داوری نیز معاف می گردیدند و سپس دادگاه در صورت صدور حکم به نفع آنان، محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه های مذکور می کرد. اما شورای نگهبان در این زمینه این ایراد را گرفت که پرداخت هزینه های مذکور از سوی محکوم علیه در غیر موارد تسبیب، خلاف موازین شرع است. بر همین اساس عبارت انتهایی ماده ۵ قانون موضوع بحث حذف گردید، لیکن چیزی جایگزین آن نگردید و لذا در صورت تصویب این ماده به همین شکل معلوم نیست، در صورت معافیت شخص بی بضاعت از پرداخت هزینه داوری، تکلیف پرداخت این هزینه چه می شود؟ آیا داور مکلف است مجانی داوری کند؟ و یا این که این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود؟ مسلما با وضع آیین نامه نیز نمی توان از دو طریق فوق، مشکل را حل کرد و لذا با این وضعیت، خلاء قانونی ایجاد می شود و لذا مناسب است قانونگذار تکلیف این مورد را مشخص نماید.

با فرمت ورد : پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی درباره:بررسی نوآوری های قانون جدید حمایت خانواده

 مقاله بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (با فرمت PDF)

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۷/۰۷/۲۶
user11 11